Matematiska institutionen

Matematik i Uppsala

Matematiska institutionen vid Uppsala universitet växer varje år. Sedan nittiotalet har vår forskning mångfaldigats och täcker nu ett stort antal högaktuella matematiska områden. Forskningens mångfald avspeglar sig även i våra utbildningar, där vi fokuserar på såväl matematisk allmänbildning som ämnesdjup.

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett första steg i rätt riktning. För att komma in på utbildningen behöver du en magister- eller masterexamen i matematik, alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Utlysningen sker i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik.

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade inom många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos kommer matematikernas arbetsmarknad att vara fortsatt god även i framtiden.

Var arbetar våra tidigare studenter? Läs mer om matematikernas arbetsmarknad på vår karriärsida.

Centrum för interdisciplinär matematik

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) möjliggör nytt spännande forskningssamarbete mellan  matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin. Centrumet erbjuder utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datasimulering.