Genvägar

Lediga platser

Postdoktor i kombinatorisk sannolikhetsteori

Lektionsledare

Amanuenser

Summer Math Camp 2015

Läser du matematik? Vill du testa matematisk forskning? Ta chansen och sök till årets Summer Math Camp.

Pi-dagen

Staffan Rodhe och Anders Eriksson pratar Pi i Vetandets värld

Kodknäckaren Turing på bio

David Sumpter talar om Alan Turing i Gomorron Sverige med anledning av filmen The Imitation Game.

Även den svenske matematikern Arne Beurling knäckte krypton som ansågs omöjliga att forcera. 
Läs Maria Gunthers artikel om Turing och Beurling i DN.

Beurlingsamlingen

En sammanställning av Arne Beurlings efterlämnade skrifter

Välkommen till matematiska institutionen

 

Matematiska institutionen bedriver både grundutbildning och forskarutbildning i matematik, matematisk statistik och tillämpad matematik. Vår forskning omfattar programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik. Här finns också forskningssamarbeten som Centrum för interdisciplinär matematik (CIM). Du hittar oss i Ångströmlaboratoriet på Polacksbacken.

Algebras and Algebraic Groups

Minisymposium on Algebras and Algebraic Groups on May 22, 2015.

Essén lectures 2015

Årets Essénföreläsningar äger rum 1-5 juni.

Combinatorial Probability

En konferens med anledning av Svante Jansons 60-årsdag kommer att hållas den 1-5 juni.

Göran Gustafssonpris till Kaj Nyström

Kaj Nyström tilldelas årets Göran Gustafssonpris i matematik ”för hans banbrytande bidrag inom teorin för ickelinjära elliptiska och paraboliska differentialekvationer, speciellt för beviset av Harnacks randolikhet för p-Laplaceoperatorn i Lipschitzområden”.

Mer information på KVA:s webbplats

Sveriges största satsning på matematiker fortsätter

Martin Herschend får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till projektet "Representationsteorin i högre dimensioner".

Läs mer på
http://www.wallenberg.com/kaw/martin-herschend

Intervju med Martin Herschend

Michael Jakobson, professor vid University of Maryland, USA, kommer att vara gästprofessor vid matematiska institutionen inom projektet "Att beräkna sannolikheten för kaos".

Läs mer på http://www.wallenberg.com/kaw/michael-jakobson