Genvägar

Kodknäckaren Turing på bio

David Sumpter talar om Alan Turing i Gomorron Sverige med anledning av filmen The Imitation Game.

Även den svenske matematikern Arne Beurling knäckte krypton som ansågs omöjliga att forcera. 
Läs Maria Gunthers artikel om Turing och Beurling i DN.

Beurlingsamlingen

En sammanställning av Arne Beurlings efterlämnade skrifter

Richard Mann i Vetenskapens värld

Hur hittar brevduvorna hem? Richard Mann förklarar i Vetenskapens värld.

Välkommen till matematiska institutionen

 

Matematiska institutionen bedriver både grundutbildning och forskarutbildning i matematik, matematisk statistik och tillämpad matematik. Vår forskning omfattar programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik. Här finns också forskningssamarbeten som Centrum för interdisciplinär matematik (CIM). Du hittar oss i Ångströmlaboratoriet på Polacksbacken.

Fredrik Viklund utsedd till Wallenberg Academy Fellow

Fredrik Viklund har utsetts till Wallenberg Academy Fellow 2014. Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Läs mer om Fredriks forskning här.