Välkommen till matematiska institutionen

 

Matematiska institutionen bedriver både grundutbildning och forskarutbildning i matematik, matematisk statistik och tillämpad matematik. Vår forskning omfattar programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik. Här finns också forskningssamarbeten som Centrum för interdisciplinär matematik (CIM). Du hittar oss i Ångströmlaboratoriet på Polacksbacken.

Sveriges största satsning på matematiker fortsätter

Martin Herschend får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till projektet "Representationsteorin i högre dimensioner".

Läs mer på
http://www.wallenberg.com/kaw/martin-herschend

Intervju med Martin Herschend 

Michael Jakobson, professor vid University of Maryland, USA, kommer att vara gästprofessor vid matematiska institutionen inom projektet "Att beräkna sannolikheten för kaos".

Läs mer på http://www.wallenberg.com/kaw/michael-jakobson

Edlundska priset 2015 till Anders Karlsson

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Anders Karlsson Edlundska priset 2015 på 50 000 kr ”för hans viktiga och nyskapande arbeten i ergodteori och teorin för dynamiska system med geometriska tillämpningar”.

http://www.kva.se/sv/Nyheter/2015/tre-uppsalaforskare-belanas-av-akademien/

Intervju med Anders Karlsson