Välkommen till matematiska institutionen

 

Matematiska institutionen bedriver både grundutbildning och forskarutbildning i matematik, matematisk statistik och tillämpad matematik. Vår forskning omfattar programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik. Här finns också forskningssamarbeten som Centrum för interdisciplinär matematik (CIM). Du hittar oss i Ångströmlaboratoriet på Polacksbacken.

Edlundska priset 2015 till Anders Karlsson

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Anders Karlsson Edlundska priset 2015 på 50 000 kr ”för hans viktiga och nyskapande arbeten i ergodteori och teorin för dynamiska system med geometriska tillämpningar”.

http://www.kva.se/sv/Nyheter/2015/tre-uppsalaforskare-belanas-av-akademien/

Intervju med Anders Karlsson