Välkommen till matematiska institutionen

 

Matematiska institutionen bedriver både grundutbildning och forskarutbildning i matematik, matematisk statistik och tillämpad matematik. Vår forskning omfattar programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik. Här finns också forskningssamarbeten som Centrum för interdisciplinär matematik (CIM). Du hittar oss i Ångströmlaboratoriet på Polacksbacken.

Stockholm-Uppsala Analysis and Probability Day

​A one-day meeting focussing on recent developments at the intersection of analysis, probability, and mathematical physics.

The event ​will take​ ​place in Stockholm​ ​on Friday, September 19, 2014.