Välkommen till matematiska institutionen

 

Matematiska institutionen bedriver både grundutbildning och forskarutbildning i matematik, matematisk statistik och tillämpad matematik. Vår forskning omfattar programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik. Här finns också forskningssamarbeten som Centrum för interdisciplinär matematik (CIM). Du hittar oss i Ångströmlaboratoriet på Polacksbacken.

Fredrik Viklund utsedd till Wallenberg Academy Fellow

Fredrik Viklund har utsetts till Wallenberg Academy Fellow 2014. Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Läs mer om Fredriks forskning här.