Matematiska institutionen

Matematik i Uppsala

Matematiska institutionen vid Uppsala universitet växer. Sedan nittiotalet har vår forskning mångfaldigats och täcker nu ett stort antal högaktuella matematiska områden. Forskningens mångfald avspeglar sig även i våra utbildningar, där vi fokuserar på såväl matematisk allmänbildning som ämnesdjup.

Storsatsning på matematisk forskning

De kan beskriva rörelse i vätskor och gaser och har mängder av användningsområden. Trots det finns det ingen som till fullo förstår Navier-Stokes-ekvationerna. Stora delar av deras natur är fortfarande ett mysterium. Det vill uppsalamatematikern Denis Gaidashev ändra på. Tack vare en ny satsning på matematisk forskning har han nu möjlighet att försöka. Läs om hur han tänker göra.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar på matematik

Inklusive Denis Gaidashev har sammanlagt femton matematiker fått anslag för att lyfta den svenska matematiken. Bland dem finns också Cecilia Holmgren som ska utveckla sitt fält och arbeta med slumpgrafer och slumpträd. Läs en tidigare intervju med Cecilia Holmgren.

Andra matematiker med anknytning till Uppsala som har fått medel inom satsningen är Cecilia Karlsson och Seidon Alsaody.

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett första steg i rätt riktning. För att komma in på utbildningen behöver du en magister- eller masterexamen i matematik, alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Utlysningen sker i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik.

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade inom många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos kommer matematikernas arbetsmarknad att vara fortsatt god även i framtiden.

Var arbetar våra tidigare studenter? Läs mer om matematikernas arbetsmarknad och vad matematiker jobbar med på vår karriärsida.

Centrum för interdisciplinär matematik

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) möjliggör nytt spännande forskningssamarbete mellan  matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin. Centrumet erbjuder utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datasimulering.