Välkommen till matematiska institutionen

 

Matematiska institutionen bedriver både grundutbildning och forskarutbildning i matematik, matematisk statistik och tillämpad matematik. Vår forskning omfattar programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik. Här finns också forskningssamarbeten som Centrum för interdisciplinär matematik (CIM). Du hittar oss i Ångströmlaboratoriet på Polacksbacken.

KAW-anslag till Tobias Ekholm

Tobias Ekholm har tillsammans med Maxim Zabzine, professor i fysik, beviljats 35 131 000 kronor under fem år av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för projektet ”Geometry and Physics”.

Läs mer på Uppsala universitets nyhetssida