Department of Mathematics

 

The Department of Mathematics conducts both undergraduate and graduate education in Mathematics, Mathematical Statistics and Applied Mathematics. Our research encompasses the programs Algebra and Geometry, Analysis and Probability and Applied Mathematics and Statistics

The Centre for Interdisciplinary Mathematics in Uppsala (CIM) facilitates novel and exciting joint research between the mathematical sciences and other disciplines and industry.

Edlundska priset 2015 till Anders Karlsson

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Anders Karlsson Edlundska priset 2015 på 50 000 kr ”för hans viktiga och nyskapande arbeten i ergodteori och teorin för dynamiska system med geometriska tillämpningar”.

http://www.kva.se/sv/Nyheter/2015/tre-uppsalaforskare-belanas-av-akademien/

Intervju med Anders Karlsson