Gateways

Vacant positions

Three Postdoctoral positions

Summer Math Camp 2015

Läser du matematik? Vill du testa matematisk forskning? Ta chansen och sök till årets Summer Math Camp.

Pi-dagen

Staffan Rodhe och Anders Eriksson pratar Pi i Vetandets värld

Kodknäckaren Turing på bio

David Sumpter talar om Alan Turing i Gomorron Sverige med anledning av filmen The Imitation Game.

Även den svenske matematikern Arne Beurling knäckte krypton som ansågs omöjliga att forcera. 
Läs Maria Gunthers artikel om Turing och Beurling i DN.

Beurlingsamlingen

En sammanställning av Arne Beurlings efterlämnade skrifter

Department of Mathematics

 

The Department of Mathematics conducts both undergraduate and graduate education in Mathematics, Mathematical Statistics and Applied Mathematics. Our research encompasses the programs Algebra and Geometry, Analysis and Probability and Applied Mathematics and Statistics

The Centre for Interdisciplinary Mathematics in Uppsala (CIM) facilitates novel and exciting joint research between the mathematical sciences and other disciplines and industry.

Göran Gustafssonpris till Kaj Nyström

Kaj Nyström tilldelas årets Göran Gustafssonpris i matematik ”för hans banbrytande bidrag inom teorin för ickelinjära elliptiska och paraboliska differentialekvationer, speciellt för beviset av Harnacks randolikhet för p-Laplaceoperatorn i Lipschitzområden”.

Mer information på KVA:s webbplats

Sveriges största satsning på matematiker fortsätter

Martin Herschend får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till projektet "Representationsteorin i högre dimensioner".

Läs mer på
http://www.wallenberg.com/kaw/martin-herschend

Intervju med Martin Herschend

Michael Jakobson, professor vid University of Maryland, USA, kommer att vara gästprofessor vid matematiska institutionen inom projektet "Att beräkna sannolikheten för kaos".

Läs mer på http://www.wallenberg.com/kaw/michael-jakobson