Department of Mathematics

 

The Department of Mathematics conducts both undergraduate and graduate education in Mathematics, Mathematical Statistics and Applied Mathematics. Our research encompasses the programs Algebra and Geometry, Analysis and Probability and Applied Mathematics and Statistics

The Centre for Interdisciplinary Mathematics in Uppsala (CIM) facilitates novel and exciting joint research between the mathematical sciences and other disciplines and industry.

Algebras and Algebraic Groups

Minisymposium on Algebras and Algebraic Groups on May 22, 2015.

Essén Lectures 2013

This year's Essén Lectures will be held 1-5 June.

Combinatorial Probability

A conference in honour of Svante Janson's 60th birthday will be held 1-5 June.

Göran Gustafssonpris till Kaj Nyström

Kaj Nyström tilldelas årets Göran Gustafssonpris i matematik ”för hans banbrytande bidrag inom teorin för ickelinjära elliptiska och paraboliska differentialekvationer, speciellt för beviset av Harnacks randolikhet för p-Laplaceoperatorn i Lipschitzområden”.

Mer information på KVA:s webbplats

Sveriges största satsning på matematiker fortsätter

Martin Herschend får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till projektet "Representationsteorin i högre dimensioner".

Läs mer på
http://www.wallenberg.com/kaw/martin-herschend

Intervju med Martin Herschend

Michael Jakobson, professor vid University of Maryland, USA, kommer att vara gästprofessor vid matematiska institutionen inom projektet "Att beräkna sannolikheten för kaos".

Läs mer på http://www.wallenberg.com/kaw/michael-jakobson