Department of Mathematics

Matematikseminarium: Ytor och deras symmetrier

  • Date: 05 December, 10:15
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 2003
  • Lecturer: Georgios Dimitroglou Rizell
  • Contact person: Jakob Zimmermann
  • Seminarium

Seminariet riktar sig till studenter men alla intresserade är välkomna.