Collaboration

Aktiviteter

Ett axplock ur samverkansaktiviteter där matematiska institutionen deltar:

Pågående

Forskningsavtal. Matematiska institutionen har nyligen ingått ett forskningssamarbete med Combient.

Matematisk konsultverksamhet. Centrum för interdisciplinär matematik erbjuder matematisk rådgivning till Uppsala universitet, SLU och lokala företag.

Matteklubben. Samarbete med Uppsala kommun. Information om anmälan finns på Matteklubbens hemsida.

Sonja Kovalevsky-dagarna. Samarbete mellan flera lärosäten.

Levande frågelådan. Forskare i olika ämnen, bl.a. matematik, svarar på frågor ställda av elever som går i årskurs 6.

Scifest. Årlig vetenskapsfestival som arrangeras av Uppsala universitet. Matematiska institutionen deltar med workshops.

Tidigare

Matematikdag på Gustavianum. I april 2015 deltog vi i en temadag på Gustavianum med titeln "Siffror och tal världen runt då och nu". Vi gav föredrag om matematisk forskning, panelsamtal om talens existens och workshop för barn.

Inspirationsdag för studie- och yrkesvägledare. I november 2014 höll vi en inspirationsdag för ämneslärare och studie- och yrkesvägledare i årskurs 7-9. Deltagarna bjöds på föredrag om arbetsliv, forskning samt matematikens nytta och utveckling. De fick även testa att chatta med robotar.

Turingåret. År 2012 var det hundra år sedan den brittiske matematikern Alan Turing föddes. Uppsala universitet firade med aktiviteter på Kulturnatten.

Pi-dagen på Ångström

Hur många decimaler av pi är det möjligt att komma ihåg? Nima Akbarian, student på teknisk fysik, kan hela 3141 stycken. På årets pi-dag demonstrerade han sin förmåga genom att skriva upp decimalerna på tavlorna i Polhemsalen. Läs om hur han gjorde.

Nima Akbarian och talet pi