Matematiska institutionen

Tillämpad matematik och statistik

Professorer

Erik Ekström (programansvarig)

Rolf Larsson

David Sumpter

Warwick Tucker

Lektorer

Jordi-Lluis Figueras

Denis Gaidashev

Jesper Rydén

Silvelyn Zwanzig

Biträdande lektorer

Anna Sakovich

Postdoktorer

Daniel Strömbom

Forskare

Alejandro Luque

Raazesh Sainudiin

Alexander Szorkovszky

Forskningsassistenter

Sebastian Cardoch

Emri Dolev

Doktorander

Björn Blomqvist (handledare: David Sumpter)

Linnéa Gyllingberg (handledare: David Sumpter)

Victor Linroth (handledare: Jordi-Lluís Figueras)

David Lundberg (handledare: Anna Sakovich)

Yevgen Ryeznik (handledare: Warwick Tucker)

Dan Lilja (handledare: Denis Gaidashev)

Viktoria Veselic (handledare: Warwick Tucker) 

Marcus Westerberg (handledare: Rolf Larsson)

Tilo Wiklund (handledare: Silvelyn Zwanzig)

Seniorprofessorer

Michael Benedicks

Professorer emeriti

Sven Erick Alm

Allan Gut