Matematiska institutionen

Pathological functions and the Baire category theorem

  • Datum: 2017-05-08 kl 13:15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 74118
  • Föreläsare: Pouya Ashraf
  • Kontaktperson: Gunnar Berg
  • Seminarium

Presentation av Examensarbete C