Matematiska institutionen

CoSy Lunch Seminar

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4003
  • Föreläsare: Joakim Stenhammar, Department of Physical Chemistry, Lund University
  • Arrangör: CIM
  • Kontaktperson: Joel Dahne
  • Telefon: 0762020507
  • Seminarium