Matematiska institutionen

Licentiatseminarium: Random cover times using Poisson cylinder process

  • Datum: 06 oktober, kl. 13.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80101
  • Föreläsare: Filipe Mussini
  • Kontaktperson: Filipe Mussini
  • Seminarium

Opponent: Johans Tykesson, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet