Presentation av Examensarbete E: Deep neural networks and fraud detection

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Yifei Lu
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium