Matematiska institutionen

Presentation av Examensarbete E: Deep neural networks and fraud detection

  • Datum: 2017-10-04 kl 12:30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Yifei Lu
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium