Matematiska institutionen

Sannolikhets- och statistikseminarium: Border aggregation model

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Debleena Thacker
  • Kontaktperson: Fiona Skerman
  • Seminarium