Matematiska institutionen

Sannolikhets- och statistikseminarium: Border aggregation model

  • Datum: 2017-10-17 kl 10:15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Debleena Thacker
  • Kontaktperson: Fiona Skerman
  • Seminarium