Matematiska institutionen

Geometri- och fysikseminarium: Knots-quivers correspondence

  • Datum: 2017-10-25 kl 10:15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 73121
  • Föreläsare: Piotr Kucharski
  • Kontaktperson: Rebecca Lodin
  • Seminarium