Matematiska institutionen

Geometri- och fysikseminarium: Knots-quivers correspondence

  • Datum: 25 oktober, kl. 10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 73121
  • Föreläsare: Piotr Kucharski
  • Kontaktperson: Rebecca Lodin
  • Seminarium