Matematiska institutionen

Presentation av Examensarbete C: Some wavelets and friends

  • Datum: 09 november, kl. 12.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Pontus Westermark
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium