Matematiska institutionen

Geometri- och topologiseminarium: Physics conjectures about topological Fukaya category

  • Datum: 2017-11-29 kl 10:15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 73121
  • Föreläsare: Luiggi Tizzano (Uppsala)
  • Kontaktperson: Maksim Maydanskiy
  • Seminarium