Matematiska institutionen

Disputation: Computational dynamics – real and complex

  • Datum: 15 december, kl. 09.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4101
  • Föreläsare: Anna Belova
  • Kontaktperson: Warwick Tucker
  • Seminarium