Disputation: Modelling evolution: From non-life, to life, to a variety of life

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Doktorand: Yu Liu
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: David Sumpter
  • Disputation