Matematiska institutionen

Disputation: Modelling evolution: From non-life, to life, to a variety of life

  • Datum: 2018-03-16 kl 09:15 12:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Doktorand: Yu Liu
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: David Sumpter
  • Disputation