Matematikseminarium: Ändliga kroppar

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2003
  • Föreläsare: Martin Herschend
  • Kontaktperson: Linnéa Gyllingberg
  • Seminarium

Seminariet riktar sig till matematikstudenter. Andra intresserade är också välkomna.