Matematikseminarium: Kvantkryptering

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4003
  • Föreläsare: Andreas Rocén
  • Kontaktperson: Linnéa Gyllingberg
  • Seminarium

Seminariet riktar sig till matematikstudenter men alla intresserade är välkomna.

Kvantinformation är ett ämnesområde där man förenar kvantmekanik och informationsteori. Även om man inte har kommit så långt med att utveckla fysiska kvantdatorer så finns mycket av den underliggande teorin redan klar. I detta seminarium kommer vi gå igenom grunderna för hur man matematiskt beskriver kvantbitar och titta närmare på en tillämpning: kvantkryptering. Om tid finns kommer vi även att introducera ett olöst teoretiskt problem inom området.