Presentation av Examensarbete E: Drinfeld center

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Markus Thuresson
  • Kontaktperson: Volodymyr Mazorchuk
  • Seminarium

We define the notion of Drinfeld center of a monoidal category and describe its structure
for two monoidal categories: the category of vector spaces and the category of representations of Z_2.