Presentation av Examensarbete E: The orbit method and geometric quantisation

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Malte Litsgård
  • Kontaktperson: Malte Litsgård
  • Seminarium