Presentationer av Examensarbete C

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4005
  • Föreläsare: Linnéa Eriksson Matilda Edström Özlem Kart Edward Isaksson
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

08:15: Linnéa Eriksson
09:15: Matilda Edström
10:15: Özlem Kart
11:15: Edward Isaksson

---

08:15: Linnéa Eriksson

Titel: Statistisk skattning av avstånd mellan arter i phylogenetiska träd

09:15: Matilda Edström

Matematiska och didaktiska aspekter på integralkalkylens huvudsats

10:15: Özlem Kart

Titel: A historical survey of the development of probability theory

11:15: Edward Isaksson

Titel: Latin Squares and Tactical Configurations