Presentationer av Examensarbete C

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Föreläsare: Rania Al Homsi Martina Kaponen Pierre Hedström
  • Kontaktperson: Rolf Larsson
  • Seminarium

Klockan 11:15, Ångströmlaboratoriet sal 64119, Rania Al Homsi: Ekvationslösning inom den indiska matematiken

Klockan 13:15, Ångströmlaboratoriet sal 74118: Martina Kaponen: Prediction of survival time of prostate cancer patients using PSA-values

Klockan 13:15, Ångströmlaboratoriet sal 64119: Pierre Hedström: Screaming into the void: Homophily in social networks