Matematiska institutionen

Konferens: Esseen 100 år

  • Datum: 17 september18 september
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Kontaktperson: Ingemar Kaj, Silvelyn Zwanzig
  • Konferens

Konferens till Carl-Gustav Esseens minne