Presentation av Examensarbete E: Optimal stopping with discrete costly observations

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Yuqiong Wang
  • Kontaktperson: Erik Ekström
  • Seminarium