Presentation av Examensarbete C

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2002
  • Föreläsare: Einar Waara
  • Kontaktperson: Andreas Strömbergsson
  • Seminarium

Titel: Gauss and Jacobi sums and the congruence zeta function