Presentation av Examensarbete D

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Brian Treacy
  • Kontaktperson: Ingemar Kaj
  • Seminarium

A stochastic differential equation derived from evolutionary game dynamics