Presentation av Examensarbete E

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Frida Fejne
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium

The p-Laplace equation – general properties and boundary behaviour