Matematiska Föreningen: Prisutdelning och föredrag

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4003
  • Föreläsare: Julian Külshammer
  • Kontaktperson: Anders Israelsson
  • Seminarium

Matematiska föreningen anordnar terminens prisutdelning som äger rum onsdagen den 12 december. Sedan håller Julian Külshammer (Uppsala) föredrag. Dessutom bjuder vi på fika. Alla är varmt välkomna!"