Department of Mathematics

Michael Jakobson gästprofessor vid matematiska institutionen

2015-05-22

Michael Jakobson, professor vid University of Maryland, USA, kommer att vara gästprofessor vid matematiska institutionen inom projektet "Att beräkna sannolikheten för kaos".

Läs mer på http://www.wallenberg.com/kaw/michael-jakobson