Matematiska institutionen

Vill du jobba extra på Matteklubben i höst?

2017-05-15

Matteklubben i Uppsala söker studenter som vill jobba med matematikintresserade ungdomar på Ångströmlaboratoriet. Arbetets omfattning är ett par kvällar var tredje vecka. Läs mer

Matteklubben är ett samarbete mellan Uppsala kommun och matematiska institutionen.