Uppsalastudent deltar i projekt om talet Pi i Paris

2018-06-21

Uppsalastudenten Nima Akbarian kan 3141 decimaler av pi. Detta demonstrerade han på ett evenemang som ägde rum i början av juni vid Sorbonne Université i Paris. 

Nima Akbarian skrev upp decimalerna ur minnet på en tavla. Samtidigt verifierades siffrorna av en grupp studenter tillsammans med Patrick Polo, prefekt för matematiska institutionen vid Université Pierre et Marie Curie. De siffror som de använde vid verifieringen var beräknade med hjälp av ett datorprogram. Evenemanget började exakt klockan 15.14 (3.14 på eftermiddagen) och efter 159 minuter lyckades Nima skriva upp alla de 3141 decimalerna, utan ett enda fel. 

Du försökte dig på samma sak förra året här i Uppsala men då lyckades du skriva ungefär 2100 decimaler innan ett fel dök upp. Hur gjorde du den här gången för att det skulle bli rätt?

-Jag hade förberett mig extra mycket inför just det partiet, och det är kul att det gick vägen den här gången! 

Nima berättar sedan att en siffra visserligen blivit fel men att han själv upptäckte var felet var och snabbt rättade till det. Alla de övriga siffrorna var helt korrekta.

Evenemanget är kopplat till ett forskningsprojekt som Nima Akbarian deltar i, där studenter utvecklar matematiska metoder för att beräkna decimaler av pi. Nima Akbarian har med handledning av Pierre-Vincent Koseleff skapat ett datorprogram som kan analysera effektiviteten hos olika numeriska metoder för uträkning av pi-decimaler.

Läs mer om Nima Akbarians teknik.

Nima Akbarian vid evenemanget i Paris. Filmat av Sorbonne Université.

Nima Akbarian under evenemanget
Nima Akbarian efter evenemanget