Department of Mathematics

Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 

Linnéa Gyllingberg

Matematikseminariet - kommande seminarier

Våren 2018

Andreas Rocén

Torsdag 12 april 15.15 i sal Å4003 

Kvantkryptering

Kvantinformation är ett ämnesområde där man förenar kvantmekanik och informationsteori. Även om man inte har kommit så långt med att utveckla fysiska kvantdatorer så finns mycket av den underliggande teorin redan klar. I detta seminarium kommer vi gå igenom grunderna för hur man matematiskt beskriver kvantbitar och titta närmare på en tillämpning: kvantkryptering. Om tid finns kommer vi även att introducera ett olöst teoretiskt problem inom området.


Tisdag 8 maj kl 10.15 sal Å2003 - Jordi-Lluís Figueras