Department of Mathematics

Matematikseminariet - kommande seminarier

Våren 2018

Martin Herschend

Onsdag 21 mars kl 10.15 i sal Å2003 

Ändliga kroppar med tillämpningar 

En mängd utrustad med fyra räkneoperationer: addition, subtraktion, multiplikation och division på så sätt att de vanliga räknereglerna är uppfyllda kallas för en kropp. Exempel på kroppar som vi är vana vid är de rationella talen, de reella talen och de komplexa talen. Men det finns många andra kroppar, till och med sådana som bara har ändligt många element. Det enklaste exemplet är kroppen med två element 0, 1 där räkneoperationerna utförs modulo 2.

Ändliga kroppar kan användas i många tillämningar. Till exempel kan det användas i kombinatorik för att konstruera latinska kvadrater. Ett annat exempel är felrättande koder. I mitt föredrag kommer jag gå igenom grundläggande egenskaper för kroppar och ta upp några av deras tillämningarna.

Ämnet för föredraget är samma om detta års Summer Math Camp. Mer information om Summer Math Camp och hur man söker till det finns på denna länk:

http://www.math.uu.se/student/summer-math-camp


Torsdag 12 april kl 15.15 sal Å4003 - Andreas Rocén

Tisdag 8 maj kl 10.15 sal Å2003 - Jordi-Lluís Figueras