Department of Mathematics

Matematikseminariet - kommande seminarier

Hösten 2018

Walter Mazorchuk

Torsdag 27 september kl 15.15 sal Å4006 

Kommutativ vs icke-kommutativ

I detta föredrag skulle jag vilja jämföra de matematiska egenskaperna att vara kommutativ eller icke-kommutativ, bland annat med hjälp av ett flertal exempel. Jag planerar också att ta upp hur man kan mäta nivån av icke-kommutativitet och vilka konsekvenser det kan ha för utveckling av olika teorier.

Kommande talare:

Thomas Kragh
Inger Sigstam
Erik Ekström