Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Nedanstående information gäller studenter som började på lärarprogrammet hösten 2012 och senare. Om du började på programmet hösten 2011 ska du ha fått information angående din studiegång från institutionen.

Du som har läst 60 hp matematik

Under vårterminen ska du läsa följande kurser:
Matematikens historia II 10 hp
Matematikundervisningens praktik 5 hp
Examensarbete C i matematik 15 hp

Du som har matematik som biämne och ska läsa dina första matematikkurser

Matematiktermin 1 (höstterminen)
Baskurs i matematik 5 hp
Introduktionskurs till matematikstudier, lärare 5 hp
Envariabelanalys M 10 hp
Algebra I 5 hp
Linjär algebra och geometri 5 hp

Matematiktermin 2 (vårterminen)
Matematikens historia 10 hp
Beräkningsvetenskap I 5 hp eller Statistik för ingenjörer 5 hp

I programmet ingår också ämnes-VFU.

Programmets struktur

Hela lärarprogrammets struktur (med reservation för ändringar) (pdf). Mer information om lärarprogrammet finns på www.utbildningsvetenskap.uu.se.