Matematiska institutionen

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Nedanstående information gäller studenter som började på lärarprogrammet hösten 2011 och senare. 

Programmets kurser skiljer sig något beroende på om du blev antagen på hösten eller på våren.

OBS! Du som läser inriktningen matematik-fysik har en särskild studiegång. För information om din inriktning, kontakta Institutionen för fysik och astronomi.

Antagna på hösten

Programmets inledande kurser

Period 1
Baskurs i matematik 5 hp

Period 2
Algebra I 5 hp
Linjär algebra och geometri I 5 hp

Period 1-2
Introduktionskurs till matematikstudier, ämneslärare 5 hp
Envariabelanalys M 10 hp

Kurser termin 2

Under din andra termin ska du läsa 30 hp matematik.

Period 3
Statistik för lärare 5 hp
Linjär algebra II 5 hp 

Period 4
Matematikens historia 10 hp

Period 3-4
Flervariabelanalys 10 hp

Kurser termin 3

Se programmets struktur nedan.

Kurser termin 4

Period 3
Matematikens historia II 10 hp

Period 3-4
Matematikundervisningens praktik 5 hp (obligatorisk)

Flexibel kursstart
Examensarbete C 15 hp (obligatoriskt, om man vill ta ut kandidatexamen i matematik samt om man inte skriver examensarbete i sitt andra ämne) eller
kurser om 15 hp, t.ex. Matematikprojekt med LaTeX 5 hpAlgebra II 5 hp, Affin och projektiv geometri 5 hp. (Andra kurser kan väljas i samråd med ämnesansvarig. Obs! Schemakrockar kan förekomma.) eller Självständigt arbete C i matematikdidaktik, gymnasielärare 15 hp.
 

Antagna på våren

Programmets inledande kurser

Period 3
Baskurs i matematik 5 hp
Linjär algebra och geometri I 5 hp

Period 4
Matematikens historia 10 hp

Period 3-4
Envariabelanalys, 10 hp

Kurser termin 2

Period 1
Sannolikhet och statistik 5 hp

Period 2
Linjär algebra II 5 hp
Algebra I 5 hp

Period 1-2
Introduktionskurs till matematikstudier, ämneslärare 5 hp
Flervariabelanalys 10 hp

Kurser termin 3

Period 3
Matematikens historia II 10 hp

Period 3-4
Matematikundervisningens praktik 5 hp (obligatorisk)

Flexibel kursstart
Examensarbete C 15 hp (obligatoriskt, om man vill ta ut kandidatexamen i matematik samt om man inte skriver examensarbete i sitt andra ämne) eller kurser om 15 hp, t.ex. Matematikprojekt med LaTeX 5 hp,  Algebra II 5 hpAffin och projektiv geometri 5 hp. (Andra kurser kan väljas i samråd med ämnesansvarig. Obs! Schemakrockar kan förekomma.)

kurser termin 7, alla studenter

VFU 2, matematik
VFU 2, andra ämnet
15 hp kärnkurser

Kurser termin 10, studenter som har matematik som huvudämne

Självständigt arbete D i matematikdidaktik, gymnasielärare 15 hp
Matematik D, gymnasielärare 15 hp

Programmets struktur

Hela lärarprogrammets struktur (pdf). Mer information om lärarprogrammet finns på www.utbildningsvetenskap.uu.se.

Matematikinriktningen (med reservation för ändringar)

Termin 1 Kort introduktion till lärarutbildning
Ämne 1, A-kurs
Termin 2 Ämne 1, B-kurs
Termin 3/4

Kärnkurser 25 hp
Vfu mot kärnan 5 hp

 Termin 3/4  Ämne 1, C-kurs, inklusive självständigt arbete om 15 hp
 Termin 5  Ämne 2, A-kurs
 Termin 6  Ämne 2, B-kurs
 Termin 7  Vfu  mot ämnen 15 hp
 Kärnkurser 15 hp
 Termin 8  Ämne 2, C-kurs
 Termin 9  Avancerad nivå: Kärnkurser 20 hp
 Grundnivå: Vfu mot kärnan 10 hp

 Termin 10
(Avancerad nivå)

 Ämnesstudier i huvudämnet, D-kurs, inklusive självständigt arbete om 15 hp
 Termin 11  Ytterligare ämnesfördjupning om t.ex. svenska och samhällskunskap kombineras