Matematiska institutionen

Matematik för grundskolans senare år och gymnasiet

Denna sida riktar sig till studenter antagna till lärarprogrammet våren 2011 eller tidigare. Om du blev antagen till lärarprogrammet hösten 2011 eller senare, klicka på ditt program på huvudsidan för lärarprogrammet.

Om du redan läst någon eller några av kurserna nedan och behöver individuell vägledning är du välkommen att kontakta institutionsansvarig för lärarprogrammet, Veronica Crispin Quiñonez.

Se även sökanvisningar och kursutbud för lärarprogrammet.

Du som blev antagen till lärarprogrammet före hösten 2011 och ska läsa dina första matematikkurser i höst läser enligt följande upplägg


Höstterminen
Period 1
Baskurs i matematik 5 hp
Euklidisk geometri 5 hp
Envariabelanalys M 10 hp

Period 2
Envariabelanalys M (forts)
Algebra I 5 hp
Linjär algebra och geometri 5 hp

Vårterminen
Period 3
Matematikdidaktik för lärare inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 15 hp

Period 4
Geometri 5 hp
Matematikens historia 10 hp

Höstterminen
Period 1
Sannolikhet och statistik 5 hp (obligatorisk)
Linjär algebra II 5 hp
Flervariabelanalys 10 hp (obligatorisk)

Period 2
Flervariabelanalys (forts)
Beräkningsvetenskap I 5 hp
Diskret matematik 5 hp (obligatorisk)

Om du vill ta ut en examen på avancerad nivå kan du i stället läsa kursen Högre kurs i matematik 30 hp. Kursen finns i två varianter: med projekt om 7 hp och med självständigt arbete om 15 hp.

Du som blev antagen till lärarprogrammet före hösten 2011 och ska läsa dina första matematikkurser på våren läser enligt följande upplägg


Vårterminen
Period 3
Baskurs i matematik 5 hp
Linjär algebra och geometri I 5 hp
Envariabelanalys 10 hp

Period 4
Envariabelanalys (forts)
Matematikens historia 10 hp

Vårterminen
Period 3
Matematikdidaktik för lärare inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 15 hp

Period 4
Algebra I 5 hp
Geometri 5 hp
Sannolikhet och statistik 5 hp (obligatorisk)

Höstterminen 
Period 1
Euklidisk geometri 5 hp
Linjär algebra II 5 hp
Flervariabelanalys 10 hp (obligatorisk)

Period 2
Flervariabelanalys (forts)
Diskret matematik 5 hp (obligatorisk)
Beräkningsvetenskap I 5 hp

Om du vill ta ut en examen på avancerad nivå kan du i stället läsa kursen Högre kurs i matematik 30 hp. Kursen finns i två varianter: med projekt om 7 hp och med självständigt arbete om 15 hp.