Matematiska institutionen

Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 

Elin Persson Westin 

Matematikseminariet - kommande seminarier

Hösten 2018

Walter Mazorchuk

Torsdag 27 september kl 15.15 sal Å4006 

Kommutativ vs icke-kommutativ

I detta föredrag skulle jag vilja jämföra de matematiska egenskaperna att vara kommutativ eller icke-kommutativ, bland annat med hjälp av ett flertal exempel. Jag planerar också att ta upp hur man kan mäta nivån av icke-kommutativitet och vilka konsekvenser det kan ha för utveckling av olika teorier.

Kommande talare:

Thomas Kragh
Inger Sigstam
Erik Ekström