Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 
Elin Persson Westin 

Matematikseminariet - kommande seminarier

Hösten 2018

Kommande talare:

Thomas Kragh (Torsdag 22 November kl 9.15 sal Å2004)
Inger Sigstam (Onsdag 12 December kl 10.15 sal 1146 ITC)