Matematiska institutionen

Nya matematikstudenter våren 2018

I slutet av december skickade vi ut välkomstbrev till programstudenter som ska läsa sina första kurser i matematik. 

Ämneslärare

Geovetare

REGISTRERING

För att kunna läsa kurserna behöver du registrera dig. Registreringsinformation hittar du på www.studentportalen.uu.se. Information om hur du skaffar konto hittar du på universitetets webb.

Registreringsperiod till Baskurs i matematik, Linjär algebra och geometri I och Envariabelanalys: 2018-01-01 - 2018-01-28.

Registreringen till kurser som startar vecka 12 kommer att öppna två veckor före kursstart.

Lärarprogrammets upplägg

Information om ämneslärarprogrammet finns på programmets sidor. 

KURSinformation OCH SCHEMA

Kursinformation och schema hittar du på sidan Kurser, scheman och tentamen.

KONTAKT

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på studexp@math.uu.se.