Utlandsstudier

Du som läser matematik har möjlighet att åka på utbyte inom ramen för bland annat ERASMUS-programmet. Matematiska institutionen har egna ERASMUS-avtal med flera universitet i Frankrike, Tyskland, Spanien, Irland, Storbritannien och Nederländerna (se listan nedan).

Ansökan för utbytesstudier 2018/19 är öppen till och med den 15 mars. Mer information finns i ansökningsblanketten. Ansökningar till restplaster (Ht18 och Vt19 ) efter den 15 mars behandlas löpande.

Vill du veta mer?

Kontakta studievägledare Olga Kaj. Det finns även mycket information om studier utomlands på internationella kansliets och på fakultetens webbsidor.

Är du nyfiken på livet som utbytesstudent?

Matematikstudenten Julia Landström bloggar om sin utbytestermin i Leiden. 

Tredjeårsstudenten Olle Eriksson åkte till Paris och masterstudenten Johannes Krohn (på bilden) till Dublin