Matematiska institutionen

Kursplan för Fördjupningskurs i matematik

Selected Topics in Mathematics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA045
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-11-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2008
 • Behörighet: 120 högskolepoäng samt 30 högskolepoäng matematik på avancerad nivå
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

 • ha fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av matematik eller något matematiskt tillämpningsområde;
 • ha fått en introduktion till ett aktuellt forskningsområde i matematik;
 • självständigt kunna orientera sig avseende litteratur och problemställningar inom området;
 • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation i seminareformat över ett modernt delområde av matematik.

  Innehåll

  Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat.

  Undervisning

  Föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Inlämningsuppgifter, muntlig presentation i seminarieform.

 • Litteratur

  Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.