Matematiska institutionen

Kursplan för Integrationsteori

Integration Theory

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA215
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp matematik med Reell analys.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda begreppet mätbarhet hos funktioner och mängder;
 • redogöra för konstruktionen av Lebesgue-integralen och kunna använda denna;
 • använda satserna om monoton och dominerad konvergens och Fatous lemma;
 • beskriva konstruktionen av produktmått samt använda Fubinis sats;
 • redogöra för L^p-rummens egenskaper;
 • definiera begreppen absolutkontinuitet och singularitet hos mått, använda Lebesgueuppdelning och Radon-Nikodyms sats.

Innehåll

Mått och yttre mått. Lebesguemått i en och flera dimensioner. Mätbarhet hos funktioner. Lebesgue-integralen och konvergenssatser. Samband med Riemann-integralen. Produktmått och Fubinis sats. L^1- och L^2-teori. Hilbertrum. Fourierserier och Fourierintegraler. Konvergens av Fourierserier i L^2-norm. Konvergens i mått, nästan överallt och i Lp. Lp som normerat rum. Hölders och Minkowskis olikheter. Absolutkontinuerliga och singulära mått. Lebesgueuppdelning och Radon-Nikodyms sats, Radon-Nikodymderivata.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Mått- och integrationsteori I, II eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2015

 • Stein, Elias M.; Shakarchi, Rami Real analysis : measure theory, integration and Hilbert spaces

  Princeton: Princeton Univ. Press, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk