Matematiska institutionen

Kursplan för Dynamiska system

Dynamical Systems

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA217
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp matematik med Reell analys.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beräkna invarianta mångfalder samt avgöra stabiliteten hos dessa;
 • beräkna bifurkationsdiagram för familjer av dynamiska system;
 • redogöra för hyperbolicitet, invarianta mångfalder, homo- och heterokliniska fenomen samt strukturell stabilitet;
 • analysera dynamiska system via symbolisk dynamik;
 • beskriva konstruktionen av några vanliga sällsamma attraktorer.

Innehåll

Flöden och avbildningar, invarianta mångfalder , linearisering, stabilitet , fasporträtt, , Poincaré-avbildningar, strukturell stabilitet, symbolisk dynamik, hästskor och invarianta hyperboliska mängder, Sharkovskys sats, konjugering, bifurkationsteori, stabila och instabila mångfalder, homo- och heterokliniska fenomen, hyperbolicitet, kaos och känsligt beroende av begynnelsedata, sällsamma attraktorer.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftlig examination vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Brin, Michael.; Stuck, Garrett. Introduction to Dynamical Systems

  Cambridge: Cambridge University Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk