Kursplan för Specialkurs i matematik II

Special Course in Mathematics II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA239
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2013
 • Behörighet: 30 hp matematik.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg skall studenten kunna

 • presentera ett matematiskt problem eller mindre område och leda en diskussion inom ramen för ett seminarium

Innehåll

Kursen består av föreläsningar över blandade matematiska ämnen. Studenterna väljer sedan ett ämne var för vidare fördjupning och genomför ett seminarium baserat på lämpligt material valt i samråd med föreläsaren.

Undervisning

Föreläsningar, lärar- och deltagarledda obligatorika seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2013

 • Kurslitteraturen varierar från ett tillfälle till ett annat

  Matematiska institutionen,