Matematiska institutionen

Kursplan för Fördjupningskurs i matematik

Selected Topics in Mathematics

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA267
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 44, 2008
 • Behörighet: 120 högskolepoäng och minst 30 högskolepoäng matematik på avancerad nivå
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten


 • uppvisa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av matematik eller något matematiskt tillämpningsområde;

 • ha deltagit i en introduktion till ett aktuellt forskningsområde i matematik;

 • självständigt kunna orientera sig avseende litteratur och problemställningar inom området;

 • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation i seminareformat över ett modernt delområde av matematik.

Innehåll

Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter, muntlig presentation i seminarieform.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.