Matematiska institutionen

Kursplan för Stokastiska processer

Stochastic Processes

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS030
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2013
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp matematik. Integrationsteori.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda måtteoretiska och analytiska tekniker för att härleda ekvationer som beskriver Markov- och diffusionsprocesser;
 • skissera bevis för att visa viktiga satser om martingaler i kontinuerlig tid;
 • konstruera sannolikhetsmått på oändligtdimensionella rum, speciellt funktionsrum;
 • beräkna betingade väntevärden för ömsesidigt absolutkontinuerliga stokastiska processer och förklara bakomliggande bevisidéer;
 • använda stokastisk analys för att hitta lösningar, eller egenskaper av lösningar, till stokastiska differentialekvationer;
 • konstruera Poissonsprocesser på Polska rum, samt härleda Lévy-processer och deras Wiener-Hopf faktoriseringar;
 • använda teorin för martingaler och kompenserade processer för att härleda termodynamiska gränsvärden av stokastiska system;
 • ge exempel på tillämpningar av stokastiska processer och beräkna invarianta mått.

Innehåll

Brownsk rörelse, martingalprocesser i kontinuerlig tid, Markovprocesser och infinitesimal generator, diffusionsprocesser, stokastisk analys och stokastiska differentialekvationer, stokastiska Poissonmått, punktprocesser, Lévyprocesser.

Undervisning

Föreläsningar och problemlösningslektioner.

Examination

Bedömningen baseras på ett individuellt projekt i slutet av kursen. Inlämningsuppgifter under kursens gång.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

 • Bass, Richard F. Stochastic processes

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Revuz, Daniel; Yor, Marc Continuous martingales and Brownian motion

  3. ed.: Berlin: Springer, cop. 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rogers, L. C. G.; Williams, D. Diffusions, Markov processes and martingales : vol.1 Foundations

  2 ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rogers, L. C. G.; Williams, D. Diffusions, Markov processes and Martingales. : Vol. 2 Ito calculus

  2 ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kallenberg, Olav Foundations of modern probability

  2. ed.: New York: Springer, cop. 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Liptser, Robert Ševilevič; Širjaev, Alʹbert Nikolaevič Statistics of random processes. : 1 General theory

  2., rev. and expanded ed.: Berlin: Springer, cop. 2001

  Se bibliotekets söktjänst