Matematiska institutionen

Kursplan för Bayesiansk statistik

Bayesian Statistics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS900
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp matematik med Regressionsanalys och Inferensteori II
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för filosofin bakom Bayesianska modeller och därtill hörande modellantaganden;
 • välja lämpliga informativa och ickeinformativa priorfördelningar;
 • härleda posteriorfördelningar;
 • tillämpa datorintensiva metoder med R för att approximera posteriorfördelningen;
 • genomföra inferens från teoretiska och approximativa posteriorfördelningar;
 • tolka resultaten från analys genomföra med Bayesianska metoder.

Innehåll

Beslutsteoretiska grunder. Minimaxprincipen. Val av priorfördelningar. Konjugerade familjer. Bayesiansk punktskattning. Bayesianska test. MCMC. Gibbs sampler. Bayesiansk modellval. Empirisk Bayes.

Undervisning

Föreläsningar och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med obligatoriska inlämningsuppgifter under kursens gång.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Robert, Christian P. The Bayesian choice : from decision-theoretic foundations to computational implementation

  2. ed.: New York: Springer, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk