Matematiska institutionen

Masterprogram i matematik 2017/2018

Bild för Masterprogram i matematik 2017/2018
Anmälan

Tycker du om matematik och vill ta dina kunskaper till en ny nivå? På masterprogrammet i matematik kommer du att få fördjupade insikter inom några av matematikens mest moderna och centrala forskningsområden. Du kan välja att ägna dig åt matematisk teori eller satsa på modellering och tillämpningar.

Om programmet

Masterprogrammet i matematik vid Uppsala universitet består av tre inriktningar som fokuserar på olika matematiska områden – matematik, finansiell matematik samt tillämpad matematik och statistik. Oavsett vilken inriktning du väljer har du stor möjlighet att välja kurser efter intresse och på det sättet utforma en unik utbildningsprofil.

Finansiell matematik
Inom inriktningen finansiell mate­matik inleder du dina studier med nationalekonomi och den matematiska teorin för finansiella derivat. Därefter läser du kurser där du vidgar dina kunskaper i matematisk statistik och matematisk analys med finansiella tillämpningar. I utbildningen ingår dessutom omfattande datorstödda beräkningsmetoder och simuleringar av finansiella modeller. Kombinationen av matematik, finans och beräkningsmetoder ger dig goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom finanssektorn.

Som student i finansiell matematik kan du även välja att fördjupa dig i de teoretiska aspekterna av finansiell matematik. En sådan fördjupning kommer att göra dig väl förberedd för vidare doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

Matematik
Inom denna inriktning kan du läsa ett brett spektrum av kurser i algebra, analys, geometri och sannolikhetsteori. Du får en genomgripande förståelse för de logiska och konceptuella sambanden mellan de matematiska begrepp som du tidigare studerat. Å ena sidan kommer du att se dem i ett mer generellt och modernt sammanhang, å andra sidan kommer du att studera dem i större detalj och med större djup. På detta sätt blir dina matematikkunskaper både mer allmänna och mer användbara.

Inriktningens fokus på både bredd och djup ger dig en stark teoretisk grund som du kommer att ha stor nytta av om du väljer att fortsätta till doktorandstudier och sikta på en forskarkarriär. Du kan också få ytterligare perspektiv på den matematiska teorin genom att kombinera dina teoretiska studier med kurser från andra ämnesområden.

Tillämpad matematik och statistik
Om du väljer tillämpad matematik och statistik kommer du att studera den matematiska teorin för slump­fenomen och lära dig avan­cerade statistiska metoder för modellering inom naturvetenskap, medicin, teknologi och ekonomi. Du kommer dessutom att få goda kunskaper i dynamiska systemmodeller och se hur de kan användas för att förstå företeelser inom allt från biologi och fysik till ekonomi och sociologi. Efter avslutad utbildning kommer du att ha de verktyg som behövs för att beskriva verkligheten med hjälp av matematik.

Också inom denna inriktning finns goda möjligheter till fördjupning i de matematiska aspekterna av tillämpningarna. Forskningen i tillämpad matematik och statistik vid Uppsala universitet fokuserar på områden som tidsserieanalys och datorstödda bevis i analys. Vi har även mer tillämpningsorienterad forskning, där forskare utvecklar matematiska modeller i biologi i nära samarbete med biologer. Som student i tillämpad matematik och statistik kommer du därför att få en god grund till fortsätta doktorandstudier om du väljer att satsa på en karriär inom forskning.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med matematik eller finansiell matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Karriär

Genom att kombinera dina avancerade kunskaper i ren matematik med kurser i lämpliga ämnen (till exempel beräkningsvetenskap, systemteknik, datavetenskap) kan du utforma en unik personlig profil som ger dig möjlighet att framgångsrikt konkurrera med civilingenjörer och natur­vetare på arbetsmarknaden.

Studier i matematik förbereder dig för yrkesverksamhet inom något av de många områden i näringslivet där matematisk modellering spelar en central roll. Matematiker finns i många branscher och arbetar ofta med prognoser och plan­ering. Kvalificerade matematiska statistiker har goda förutsättningar för arbete inom bland annat försäkringsbolag, banker och läkemedelsföretag.

För finansiella matematiker har arbetsmarknaden varit god under senare år och enligt alla prognoser är framtidsutsikterna ljusa. Komplexa finansiella instrument används numera inte bara inom finanssektorn utan också av tillverkningsföretag som försäkrar sig om framtida råvaru­leveranser med hjälp av terminer och optioner i stället för att hålla stora lager. För att hantera sådana finansiella instrument räcker det inte med traditionella kunskaper i ekonomi utan det krävs också matematiska och beräknings­tekniska kunskaper på avancerad nivå.

Masterutbildningen ger dig även be­hörighet till en forskarutbildning i matematik, tillämpad matematik, matematisk statistik eller finansiell matematik.

Behörighet och anmälan

Finansiell matematik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1411 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp i huvudområdet matematik och kurser i sannolikhetsteori, programmeringsteknik och numerisk analys om sammanlagt minst 20 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Matematik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1415 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp i huvudområdet matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Tillämpad matematik och statistik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1416 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp i huvudområdet matematik och kurser i sannolikhetsteori, programmeringsteknik och numerisk analys om sammanlagt minst 20 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Matematiska institutionen

Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Box 480, 751 06 Uppsala

Programansvarig: Magnus Jacobsson magnus.jacobsson@math.uu.se

Telefon: 018-471 32 78

Studievägledare: Olga Kaj masters@math.uu.se

Telefon: 018-471 32 03