Matematiska institutionen

Studieplan för Masterprogram i matematik

Master Programme in Mathematics

Inriktning: Finansiell matematik (Financial Mathematics)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TMA2M
  • Inriktningskod: FINM
  • Fastställd: 2009-05-06
  • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Reviderad: 2016-03-10
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2015/47
  • Studieplanen gäller från: HT 2016
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

De tre förstnämnda kurserna är kurser i nationalekonomi.

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Kurser om sammanlagt 20 hp bland följande kurser.

Period 3

Period 4

Den som avser att avlägga magisterexamen ska inom ramen för 20 hp valbara kurser välja kursen Examensarbete D nedan.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Studenten har också tillgång till: