Studieplan för Masterprogram i matematik

Master Programme in Mathematics

Inriktning: Finansiell matematik (Financial Mathematics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TMA2M
 • Inriktningskod: FINM
 • Fastställd: 2009-05-06
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2017-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2017/120
 • Studieplanen gäller från: HT 2018
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för Finansiell matematik (giltig från HT 2018)

Termin 1

De tre förstnämnda kurserna är kurser i nationalekonomi.

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Kurser om sammanlagt 20 hp bland följande kurser.

Period 3

Period 4

Den som avser att avlägga magisterexamen ska inom ramen för 20 hp valbara kurser välja kursen Examensarbete D nedan.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Studenten har också tillgång till: