Matematiska institutionen

Studieplan för Masterprogram i matematik

Master Programme in Mathematics

Inriktning: Matematisk statistik (Mathematical Statistics)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TMA2M
  • Inriktningskod: STAT
  • Fastställd: 2009-05-06
  • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Reviderad: 2010-11-11
  • Reviderad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Studieplanen gäller från: HT 2011
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för Matematisk statistik (giltig från HT 2011)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4