Studieplan för Masterprogram i matematik

Master Programme in Mathematics

Inriktning: Allmän inriktning (Pure Mathematics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TMA2M
 • Inriktningskod: ALLM
 • Fastställd: 2009-05-06
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2012-11-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2012/87
 • Studieplanen gäller från: HT 2011
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för Allmän inriktning (giltig från HT 2011)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4